ساخت انبار اختصاصی گمرک شرکت فولاد مبارکه

پیشرفت فیزیکی 70 درصد از ساخت انبار گمرک شرکت محترم فولادمبارکه در محوطه‌ی شرکت حمل و نقل توکا