نمایشگاه بین المللی ایران متافو

بازدید مهندس عصارزادگان مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل توکا از نمایشگاه بین المللی متافو و حضور صمیمی در کانتر شرکت و نشست با دکتر سبزواری مدیر عامل محترم هلدینگ توکا فولاد و ارائه گزارش