1403/2/14

افتتاح خانه بهداشت و خانه فرهنگ کار شرکت حمل و نقل توکا

هم زمان با هفته گرامیداشت کار و کارکر در مراسمی با حضور سرکار خانم بختیار خلج مشاور امور خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مهندس مداحی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان و معاونین و مشاورین، مهندس مشایخ رئیس گروه بهداشت حرفه ای استان، سرکار خانم صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای سلامی ،آقای ساعدی فر معاون فرماندار شهرستان مبارکه، دکتر شیخی ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و نماینده شبکه بهداشت شهرستان مبارکه ، خانه بهداشت و خانه فرهنگ کار شرکت حمل و نقل توکا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا