1403/4/16

چهارشنبه ۱۳ تیرماه پایان معاینات دوره ای طب کار در شرکت حمل و نقل توکا

به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار با فرد و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت حمل و نقل توکا ، معاینات ادواری طب کار سال ۱۴۰۳ توسط تیم شرکت طب کار سلامت خوبان به مدت ۹روز و برای ۴۵۶ نفر از پرسنل ستای و عملیاتی انجام پذیرفت. انجام معاینات ادواری طب کار امسال، شامل نمونه گیری جهت آزمایشات و معاینات بالینی شامل :شنوایی سنجی، بینایی سنجی، نوار قلب، مصاحبه بهداشت حرفه ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار اختصاص یافت. شایان ذکر است ، طب کار یکی از شاخه‌های جدید پزشکی است که حفظ سلامت کارمندان در محیط کار، تشخیص بیماری‌ها و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار هدف اصلی آن محسوب شده و معاینات و آزمایشات ادواری طب کار ، مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی سالی یک مرتبه انجام میگیرد.

️روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا