پروژه ی بوژی

  • تامین و راهبری 2 دستگاه بوژی ملکی حمل و نقل توکا با ظرفیت 120 تن جهت حمل ظروف تاندیش های واحد ریخته گری فولاد مبارکه که به دو دسته نسوز کاری شده و سوخته تقسیم میشوند.

  • تامین و راهبری 2 دستگاه کشنده و کفی ملکی حمل و نقل توکا با ظرفیت 60 تن جهت حمل محصولات تولیدی فولاد مبارکه در داخل سایت بین انبارها و نقاط بارگیری جهت صادرات فولاد مبارکه.

  • راهبری 2 دستگاه کشنده سنگین کاماگ واگذاری فولاد مبارکه به همراه کفی با ظرفیت 100 تن جهت حمل سگمنت های ریخته گری و غلطک های نورد فولاد مبارکه.

  • راهبری 1 دستگاه کشنده سنگین پالینگ واگذاری فولاد مبارکه با ظرفیت 200 تن جهت حمل داخلی سایت فولاد مبارکه با توجه به درخواست های بهره برداران.

  • تامین نفر نیرو جهت رانندگی مکانیزم های خاص فولاد مبارکه(مولتی پاکت).

  • حمل و جابجایی بارهای موردی،سنگین و فوق سنگین و خاص فولاد مبارکه،اعم از ترانس برق با وزن 200تن،شل ریخته گری با وزن 100تن،پل جرثقیل با وزن 80 تن و طول 50 متر و ...

لازم به ذکر است فعالیت های اصلی این پروژه تامین ظروف تاندیش برای واحد ریخته گری جهت تولید فولاد و حمل محصولات تولیده می باشد