گزارش عملیات پروژه حمل اسلب فولاد هرمزگان

پروژه حمل اسلب فولاد هرمزگان با استفاده از تجهیزات ملکی و بالاترین نرخ جابجایی به صورت مستمر در حال پاسخگویی به درخواست های دستگاه نظارت می باشد.